Status v. 50

Studenter vid högskolan har nu informerats om att ett byte av lärplattform har påbörjats. Information har gått ut på studentwebben samt i PING PONG. Läs studentnyheten om lärplattformen. 

Information kommer också att spridas i den instagram-kanal som riktar sig till nuvarande studenter (@pluggarpahogskolaniboras).

Vilken mall för layout och vilka färger som ska användas i Canvas diskuteras i projektledningen. En ny mall har föreslagits och ska införas inom kort. Angående färgerna så utgår Canvas från högskolans övergripande grafiska profil som precis har uppdaterats. Det blir färgen "Norrsken" som används till att börja med, den ger ett lugnt intryck och har god webbtillgänglighet. Än så länge finns den nya färgen enbart i testversionen av Canvas.