Status v. 51

18 januari börjar elva testpiloter med varsin kurs i Canvas. Därmed är vi då igång skarpt med den nya lärplattformen! Alla akademier är representerade i de elva kurserna.

Risk- och konsekvensanalys avseende fas 3, utbildning för lärare, är genomförd och har presenterats vid MBL-Forum HB. Vi arbetar med åtgärderna och välkomnar all input och alla förslag vi kan få längs vägen.

Vi planerar informationsinsatser och frågestunder för chefer, lärare som inte är testpiloter samt övriga personalkategorier som behöver kännedom om Canvas.

Nu tar veckomeddelandena paus och återkommer i januari igen.

Ha en trevlig julhelg!