Status v. 3

Terminsstarten har nu gått och därmed också starten i Canvas. Vi välkomnade de första studenterna till tio kurser i Canvas. Av allt att döma har det rullat på utan större missöden. Några studenter har haft problem med att logga in, men IT och Canvas-supporten har kunnat lösa dessa snabbt och effektivt.

Under veckan har projektledningen också diskuterat utbildningsplanering tillsammans med PUF och EduTech.

På kommande erfarenhetsutbyten om digitala verktyg och funktioner kommer det att ges information om Canvas. Läs mer om erfarenhetsutbytena.