Status v. 4

Den tekniska implementationen är så gott som avklarad och fler kurser kommer att starta i Canvas under vecka 7. Förberedelserna för detta pågår för fullt. Parallellt börjar också fler lärare att bekanta sig med systemet.

I eftermiddag genomför vi ett informations- och dialogmöte med sektionschefer och studierektorer för att bland annat prata om vad sektionerna behöver göra kring införandet av lärplattformen. Även skyddsombud och studentkårsrepresentant deltar i mötet.

Ett tack också till er som deltog i veckans erfarenhetsutbyte med EduTech där vi presenterade projektet. Hoppas att ni fick en förståelse för det pågående arbetet.