Status v. 5

Förra veckan genomförde vi ett möte med 25 sektionschefer och studierektorer, samt skyddsombud och studentkårsrepresentant. Det var ett bra möte med konstruktiv diskussion kring införandet. Vi uppfattade att chefer tyckte att informationen var relevant samt att de fick svar på sina frågor i det här skedet.

Vi är medvetna om att det finns många önskemål om appar, verktyg och tilläggstjänster i Canvas. Innan sådant eventuellt kan komma på plats är det flera överväganden som behöver göras: generellt eller specifikt behov i utbildningar, supportmöjligheter, utbildningsmöjligheter, ekonomiska förutsättningar, personalresurser under införandeprocessen o.s.v.

IT arbetar just nu med att utveckla möjligheten att per automatik ge alla medarbetare ett konto i Canvas. Detta kommer att frigöra resurser i Canvas-supporten, som i nuläget manuellt lägger upp kontona.

Representanter för PUF och Canvas-supporten har intensifierat arbetet kring utbildninginsatser och kommer inom ett par veckor att presentera ett förslag.

Begreppet "testpilot" har slutat användas i projektet och istället pratas det enbart om lärare i Canvas.