Om projektet

Projektet beräknas beräknas pågå 1 oktober 2020 – 30 juni 2022.

Arbetet kommer att delas upp i sex faser (med delvis överlappningar):

  1. Teknisk implementation
  2. Utbildning av teknisk/administrativ personal
  3. Utbildning av lärare
  4. Pilotkurser (vt21); kurser vid varje institution
  5. Skarp utrullning, brett införande
  6. Övergång till förvaltning
  7. Nedsläckning av Ping Pong

Detta betyder att projektorganisationens olika instanser aktiveras vid delvis olika tidpunkter under projektets gång.

Ansvar

Projektledningen ansvarar för projektets genomförande. 

Projektgruppen ansvarar för progression, planering av utbildningsinsatser samt utrullning i olika steg (early adopters, pilotkurser vid varje institution, skarpt läge).

Referensgruppen bidrar med de pedagogiska perspektiven (ur såväl lärar- som studentsynvinkel) och med arbetsmiljöaspekterna.