Projektorganisation

Styrgrupp

 • Anna Cregård, förvaltningschef
 • Jane Edström, biträdande IT-chef
 • Martin G Erikson, akademichef, A3

Projektledning

 • Hanna Markusson, chef, Utbildningsstöd (och framtida systemägare)
 • Anna-Karin Josefsson, handläggare rektors stab (projektledningsstöd)

Projektgrupp

 • Monik Nyrén, representant för A1
 • Anette Gustafsson, representant för A2
 • Anna Thorén, representant för A3
 • Per-Anders Månsson, funktionsansvarig/utvecklare, IT
 • Carina Waldén, systemförvaltare för PING PONG
 • Kristina Orava, funktionsansvarig, systemgruppen, Utbildningsstöd

Referensgrupp

 • Nuvarande referensgrupp för Ping Pong
 • Anna Einerskog, projektledare, EduTech
 • Filip Alburg, representant från Studentkåren i Borås
 • Fackliga representanter
 • Susanne Sabel, skyddsombud

Projektledningsstöd

 • Sebastian Beijer, Sonder AB

Kommunikativt stöd

 • Johanna Avadahl, kommunikatör