Projektorganisation

Styrgrupp

 • Anna Cregård, förvaltningschef
 • Jane Edström, biträdande IT-chef
 • Martin G Erikson, akademichef, A3

Projektledning

 • Hanna Markusson, chef, Utbildningsstöd (framtida systemägare)
 • Anna-Karin Josefsson, handläggare rektors stab (projektledningsstöd)

Projektgrupp

 • Markus Södergren(A1), ersättare vakant
 • Anette Gustafsson (A2), ersättare Julia Bäck
 • Malin Utter (A3), ersättare vakant
 • Stefan Haglund, utvecklare, IT
 • Paul Appelkvist, utvecklare, IT
 • Per-Anders Månsson, funktionsansvarig/utvecklare, IT
 • Camilla Lagerqvist, systemadministaratör Canvas och Ping Pong
 • Carina Waldén, systemförvaltare för Ping Pong, handläggare Ping Pong och Canvas
 • Kristina Orava, handläggare i Canvas och Ping Pong
 • Rune Fjelldal, handläggare i Canvas och Ping Pong

Referensgrupp

 • Nuvarande referensgrupp för Ping Pong; Jonas Gilbert, EduTech
 • Fackliga representanter; Martin Behre, SACO samt Magnus Sirhed, OFR
 • Susanne Sabel, skyddsombud

Kommunikativt stöd

 • Kommunikatör, avdelningen för kommunikation