Plagiat

Högskolan i Borås prioriterar arbetet med att förebygga och förhindra olika former av fusk. För både studenter och undervisande personal finns en webbsida, på svenska och engelska, tillgänglig via PING PONG. Den ger all nödvändig information och länkar om akademiskt skrivande, referenshantering och disciplinära åtgärder vid fusk och plagiat. 

Antiplagieringsguide (extern länk)