Tentamen

På denna sida finner du de regler som gäller vid Högskolan i Borås när det gäller skriftlig saltstentamen. Läs mer om information om rättssäker examination och övergripande regler för all slags examination.

Rutin för tentamensadministration under corona pandemin

Syftet med rutinen är att klargöra och underlätta för lärare och administratörer vad som gäller då examinationsformen för tentamen ändras från salstentamen till distanstentamen.
Rektor Mats Tinnsten har fattat ett nytt beslut som innebär att högskolan går över till nivå lime från och med 14 juni (dnr 258-20). Det innebär att all verksamhet då åter sker efter huvudregeln ”distans när det går, campus när det behövs”.

I beslutet framgår att omtentamensperioden i augusti planeras utifrån nivå gul (distans och digitalt).

Du kan läsa mer om det på sidan om Distansundervisning.

Överblick av tentamensperioder

Ta del av denna överblick av tentamensperioder för att hitta en vecka då det är lägre tryck på tentamenssalar, tentamensvakter etc.

Rutin under coronapandemin: Rutin för tentamensadministration

Tentamensregler

Zoom-övervakad tentamen i Pingpong

Hjälp med utskrifter

Examination vid Campus Skövde

Examination vid Campus Varberg

Examination på annan ort/i annat land