Tentamen

På denna sida finner du de regler som gäller vid Högskolan i Borås när det gäller skriftlig saltstentamen. Läs mer om information om rättssäker examination och övergripande regler för all slags examination.

Rutin för tentamensadministration under corona pandemin

Syftet med rutinen är att klargöra för lärare och administratörer vad som gäller då examinationsformen för tentamen ändras från salstentamen till distanstentamen, och samtidigt underlätta denna omställning. 
Rektor Mats Tinnsten har fattat beslut om att Högskolan i Borås från och med 24 december ska övergå till nivå gul. Beslutet innebär att all verksamhet framöver ska bedrivas digitalt och på distans. Beslutet omfattar all verksamhet – undervisning, examination, biblioteksverksamhet samt fysisk närvaro på arbetsplatsen för arbetstagare. Du kan läsa mer om det på sidan om Distansundervisning.

Överblick av tentamensperioder

Ta del av denna överblick av tentamensperioder för att hitta en vecka då det är lägre tryck på tentamenssalar, tentamensvakter etc.

Rutin under coronapandemin: Rutin för tentamensadministration

Tentamensregler

Zoom-övervakad tentamen i Pingpong

Hjälp med utskrifter

Examination vid Campus Skövde

Examination vid Campus Varberg

Examination på annan ort/i annat land