Skapa och bedöma digital tentamen i WISEFLOW

FLOWmulti är den tentamenstyp som används mest för salstentamen då man här kan använda sig av låst browser, Flowlock Browser, som studenterna laddar ner på sina datorer. Det finns en mängd olika frågetyper att använda sig av, tex flervalsfrågor, essä, dra-och-släpp, rita och ladda upp ljudfiler... I FLOWmulti kan man på en del frågetyper ställa in bedömningen på autovalidering.

FLOWassign är den tentamenstyp som är gjord för hemtentamen, även om man också kan använda  FLOWmulti för hemtentamen (men då utan låst browser). I FLOWassign arbetar man med filer. Studentens inlämning slås sedan mot Urkund i systemet. 

FLOWlock är som FLOWassign filbaserat och även i denna tentamenstyp finns det direktkoppling mot Urkund. Denna tentamensmodul kan användas till textbaserad salstentamen.

Begrepp i WISEflow

Flow – ett tentamenstillfälle
Uppgift – en tentamen
Publicerad uppgift – färdigställd tentamen, låst och redo att läggas till på flow
Sektion – en digital sida med tentamensfråga
Innehållsbank – Frågebank
Associerade flows – de tentamenstillfällen som du kan lägga till dina publicerade uppgifter på

Sätta ihop tentamen i WISEflow

Skapa tentamen i FLOWmulti

Skapa tentamen i FLOWassign och FLOWlock

Bedömare i WISEflow

Ensam bedömare i FLOWmulti

Flera bedömare i FLOWmulti

Bedömare i FLOWassign och FLOWlock

Arbetsrutin resultatrapportering WISEflow och utlämning av bedömd tentamen

Vanliga frågor