Överblick tentamensperioder

Obs! Tänk på att vi fortsatt behöver göra avvägningar av moment på campus respektive distans i enlighet med den checklista som skickades ut den 18 juni (t.ex. är polis- och sjuksköterskeutbildningarnas behov av salstentamina prioriterade).

Förklaring till färgbeskrivningarna för respektive vecka:

  • Grön = låg belastning
  • Gul = något högre belastning
  • Röd = hög belastning

 

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

Höstterminen 2021