Tentamensvakter

Som personal är det viktigt att du sätter dig in den information/det material som presenteras på sidan Examinationer (på anställdwebben) och Examination (på studentwebben)

Studentexpeditionen ansvarar för all hantering av tentamen. Det är också de som bokar tentamensvakter.

Utbildning av tentamensvakter

Som tentamensvakt vid högskolan i Borås skall du genomgå en intern utbildning. 

 

Aktuell information 

  • Journummer till Studentexpeditionen gällande tentamen: 0732-305938 (OBS! endast dagtid vardagar under tentamenstid)