Att arbeta som tentamensvakt på WISEflow-tentamen

Det finns två olika typer av tentamen i WISEflow - FLOWmulti som är en interaktiv tentamen och FLOWassign och FLOWlock som är filbaserade tentamina.

FLOWmulti är den tentamenstyp som används mest för salstentamen då man här kan använda sig av låst browser, Flowlock Browser, som studenterna laddar ner på sina datorer. Det finns en mängd olika frågetyper att använda sig av, tex flervalsfrågor, essä, dra-och-släpp, rita och ladda upp ljudfiler... I FLOWmulti kan man på en del frågetyper ställa in bedömningen på autovalidering.

FLOWassign är den tentamenstyp som är gjord för hemtentamen, även om man också kan använda  FLOWmulti för hemtentamen (men då utan låst browser). I FLOWassign arbetar man med filer. Studentens inlämning slås sedan mot Urkund (plagiatkontroll) i systemet. 

FLOWlock är som FLOWassign filbaserad (textbaserad) och även i denna tentamenstyp finns det direktkoppling mot Urkund och man använder låst browser vid tentamenstillfället (Flowlock Browser). 

Sedan finns det ytterligare en tentamensvariant, FLOWcombine. Denna tentamen består av flera tentamensdelar efter varandra med ett kortare uppehåll på några minuter mellan flowen.

Begrepp i WISEflow

Manualer

Vanliga frågor vid tentamen i WISEflow