Ouriginal (Urkund)

Ouriginal har lång erfarenhet av att arbeta med problemet fusk och plagiering inom den akademiska sektorn och systemet används idag framgångsrikt på 23 universitet och högskolor i Sverige. Av de lärosäten som har campuslicenser på Ouriginal kan nämnas bl.a. Göteborgs-, Uppsala-, och Linköpings Universitet, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet, Malmö Högskola, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Mälardalens högskola, och Södertörns högskola.

Ouriginal är utvecklat med användarvänlighet i fokus och det är därför enkelt att arbeta med systemet. Ouriginal är unikt då läraren själv kan välja hur de vill arbeta med systemet – antingen via e-post, via Ouriginals webbaserade listgränssnitt eller via Canvas/PingPong.

Ouriginal används på ett enkelt och tidsbesparande sätt för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt uppdaterat källmaterial. Ouriginals system kontrollerar alla dokument mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t ex PM, case studies och examensarbeten). Med ett studentarkiv med över 900 000 dokument och ett långtgående samarbete med bl.a. DIVA och ProQuest har Ouriginals källmaterial en ojämförbart stor täckning.

Ouriginal används dels för att hjälpa till i en kvalitetssäkring av utbildningen, dels för att underlätta för lärarna i deras arbete genom automatisk plagiatkontroll men också för att bidra till att studenternas alster bedöms på samma villkor.

Mer information om Ouriginal.