Bild på kalender

KronoX

KronoX hittar du under kronox.hb.se samt under rubriken "Hitta direkt" som finns på sidan för anställda.

Verktyget finns i en webb- och en klientvariant, och du kommer åt båda genom att logga in med signatur och lösenord. Klientgränssnittet når du även genom startmenyn på din arbetsdator.

För att komma igång med KronoX finns en snabbguide. Den beskriver grunderna i KronoX, till exempel hur bokningar skapas och redigeras.

Utbildningstillfällen i KronoX

Här kan du läsa mer om samt anmäla dig till de utbildningstillfällen som KronoX erbjuder

KronoX support

Om du är obekant med funktionerna i KronoX, eller behöver hjälp med dina bokningar kontakta supporten via e-post: kronox@hb.se. När du kontaktar supporten kommer någon av KronoX huvudbokare hjälpa dig med ditt ärende. Dit vänder du dig även om du vill du ha en introduktionsvisning i KronoX, har problem med inloggningen, behörigheten eller behöver support.

Gällande bokning av konferenser samt övrig intern bokning av högskolans gemensamma lokaler, kontakta receptionen via e-post: campusservice@hb.se

Prenumerera på schema

Det går att prenumerera på ett KronoX-schema vilket innebär att det synkroniseras med din kalender i GroupWise och uppdateras automatiskt vid förändringar. Du väljer själv om du vill prenumerera på din signatur, ett program eller en kurs, ditt urval styr vad som synkroniseras.

  1. Gå till KronoX webbsida och under fliken Avancerad sök söker du ditt schema med hjälp av fälten program, kurs, signatur eller lokal
  2. Nere till höger finns fältet Schematyp. Klicka på fältet och i rullgardinslistan väljer du schematypen iCal
  3. Du ser nu två nya länkar som visar ditt schema. Klicka på länken som börjar på webcal:// och öppna den med Novell GroupWise
  4. Ge kalendern ett namn under rubriken Mapp, välj uppdateringsfrekvens och klicka sedan på knappen Prenumerera
  5. Ditt schema i KronoX synkroniseras nu med GroupWise

Arbetsintervall

Om du som lärare inte kan ändra eller boka kurser som gavs en tidigare termin så kan det vara så att du behöver utöka arbetsintervallet. För äldre kurser anges startdatum (då kursen gavs första gången) längst upp till vänster i intervallsök.

Behörigheter

Behörigheterna i KronoX är indelade på olika nivåer. Grundbehörigheten för all personal är möjligheten att boka gemensamma salar upp till 65 platser och att boka på alla signaturer.

Lokaler som inte är gemensamma är bokningsbara på de tre akademierna, Biblioteket samt Verksamhetsstöd. Det betyder att en lärare som tillhör A2 kan boka A2:s lokaler, men inte lokaler tillhörande A1, A3, Biblioteket eller Verksamhetsstöd. Biblioteket är ett undantag, där finns ett behov att kunna boka över gränserna.

Lärarnas behörighet att boka kurser är styrd av tjänstefördelningen i TFU. De flesta kurser tillhör ett eller flera utbildningsområden. En lärare som är allokerad till exempel kursen 11FK31 i TFU kan boka den samt alla kurser som tillhör samma område, i detta fall Pedagogik. Det är alltså av stor vikt att informationen i TFU stämmer.