KursInfo

KursInfo utgör underlag för publicering på såväl vår egen webb som på antagning.se (extern länk) och NyA. Även katalogproduktioner hämtar information från KursInfo. Information från KursInfo skickas även vidare till andra system som Ladok, KronoX, Retendo och TransIt.

KursInfo är ett samarbetsprojekt mellan följande lärosäten:
Blekinge Tekniska Högskola 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst 
Jönköping University
Konstfack
Linnéuniversitetet
Malmö Universitet
Örebro Universitet

KursInfo inloggning:

  kursinfo.hb.se

Stöddokument

Sidan Riktlinjer för Kurs- och utbildningsplaner

Manualer

KursInfo - Generellt 
Kurs 
Kurstillfälle inom program 
Program 
Programtillfälle 
Skapa anmälningskod i KursInfo 
KursInfo på webben - Program

Kontaktpersoner

Dessa är angivna efter vilken akademi och (utbildningsadministration) de tillhör.

  • Magdalena Hjers och Annika Gunnarsson,  Bibliotek, information, pedagogik och IT (informatik)
  • Kerstin Karlander,  Textil, teknik och ekonomi (textil)
  • Susann Evertsson,  Textil, teknik och ekonomi (ekonomi)
  • Charlotte Svensson,  Bibliotek, information, pedagogik och IT (pedagogik)
  • Gunnel Maiwald,  Bibliotek, information, pedagogik och IT (bibliotek)
  • Carin Nyhage,  Vård, arbetsliv och välfärd
  • Irene Lammassaari, Akademin för polisiärt arbete

Användarblankett

Som anställd har du automatiskt läsrättigheter i KursInfo. Om du behöver ökad behörighet hittar du blankett på utbildningsstöds webbsida för behörighetsblanketter. Blanketten fylls i digitalt och signeras med eduSign.
Behörighetsblankett