Utbildning i Ladok

Utbildning för dig som rapporterar och/eller attesterar resultat

Du kommer under utbildningstillfället få en genomgång av hur du enkelt navigerar i systemet och vi går igenom både hur man rapporterar och attesterar resultat i Ladok.

Följande utbildningstillfällen finns under VT-21:

  • Tisdag 25/5 kl. 09:00 - 10:00

Endast 1 tillfälle kvar under VT-21!

Länk till anmälan

Manual för att rapportera resultat hittar du på:

Resultatrapportering

Manual för att attestera resultat hittar du på:

Attestera resultat

För nya administratörer erbjuder vi utbildningar efter behov

Workshops

Vi kommer även skapa tillfällen för workshops runt aktuella ämnen. Dessa workshops kommer vara öppna för all personal som vill delta.

  • Tillgodoräknanden - Planeras till hösten 21
  • Studieuppehåll/avbrott/återbud
  • Struktur och Valboxar
  • Uppföljning och utdata

Datum för workshops publiceras kontinuerligt