Utbildning i Ladok

Utbildning för dig som rapporterar och/eller attesterar resultat

Du kommer under utbildningstillfället få en genomgång av hur du enkelt navigerar i systemet och vi går igenom både hur man rapporterar och attesterar resultat i Ladok.

Inga fler utbildningstillfällen finns för HT22 men inom kort publiceras datum för VT23.

Manualer för att rapportera och attestera resultat hittar du på:

För nya administratörer erbjuder vi utbildningar efter behov

Workshops

Vi kommer även skapa tillfällen för workshops runt aktuella ämnen. Dessa workshops kommer vara öppna för all personal som vill delta.     

Inga fler workshops är planerade för HT22.                                                                                                       

Datum för workshops publiceras kontinuerligt