PING PONG

Från och med vårterminen 2021 är lärplattformen Canvas under införande och kommer att från och med höstterminen 2022 vara helt implementerad. PING PONG kommer att avvecklas som lärplattform under vårterminen 2022.

Logga in

Du loggar in i PING PONG med ditt vanliga användarnamn och lösenord du använder på högskolan.

Du behöver välja inloggningssätt: Är du anställd eller student vid HB så använder du identitetsutgivaren med HB:s logga (rutan till vänster). Är du extern användare, t.ex. gästlärare eller deltagare i en uppdragsutbildning så väljer du rutan till höger. När du loggat in i PING PONG är dock allting som vanligt!

OBS! När du loggat ut från PING PONG är det viktigt att du stänger ner webbläsaren för att vara helt utloggad ur systemet.

Logga in i PING PONG

Byt lösenord

Lösenordet byter du via selfservice.hb.se.

Kom igång med PING PONG

I aktiviteten HB Personal hittar du filmer, lathundar och manualer som är till hjälp för ditt arbete i lärplattformen. Information för studenter finns på studentsidorna.

Studera både filmer och användarmanualen för att komma igång snabbt med PING PONG!

För att hitta dina aktiviteter så gå via rullgardinsmenyn "Aktiviteter", "Mina aktiviteter" – där finner du de olika aktiviteter som du har tillgång till.

PING PONG-support

Frågor om PING PONG?

Kontakta pingpong@hb.se.

Tekniska frågor:

Om du har tekniska problem med PING PONG som till exempel:

  • Jag får ett felmeddelande när jag försöker komma till PING PONGs inloggningssida.

  • Jag får felmeddelande om att mitt användarnamn eller lösenord är ogiltigt.

Skicka e-post till: it@hb.se.

Pedagogiska frågor

Önskar du eller ditt kurs- eller lärarlag pedagogisk konsultation eller handledning i hur ni kan utveckla er användning av PING PONG i er kurs? Då finns möjlighet att boka in en workshop för att lära mer om t.ex. Mål & Framsteg eller bara för att få bolla idéer. För mer information kontakta Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning, information finns på webben: Utbildning - Högskolan i Borås (hb.se). Mer information angående konsultation om flexibelt lärande finns under Utbildning

Checklistor som hjälp vid skapande av tester/inlämningar finns i aktiviteten HB Personal i Dokumentmappen > Lathundar och manualer.

Beställning av aktivitet

Då allt fler kurser kommer att ges via den nya lärplattformen Canvas så kommer PING PONG-supporten inte längre att skapa aktiviteter i PING PONG i förväg. Det innebär att den som önskar kurs/aktivitet i PING PONG från HT 2021 behöver beställa dessa i god tid - dock senast 2021-05-21. Ange Ladokkod och information om du vill ha en ny/tom aktivitet eller en som är kopierad från tidigare terminer. Om du vill ha en kopierad aktivitet, ange då även vilken aktivitet som skall kopieras.

PING PONG Mobile

Med PING PONG Mobile når du PING PONG från mobila enheter med ditt vanliga PING PONG-konto.

Funktionalitet

  • PIM: Här visas dina senaste PIM-konversationer (PING PONG Instant Messages).
  • Aktuellt: Hit strömmas händelser som berör den inloggade användaren. Det kan röra sig om nya dokument som har lagts upp i dina kurser, nya informationsmeddelanden, PIM från dina vänner, nya inlägg i Diskutera o.s.v.
  • Dokument: Här listas de dokument du placerar under Mina dokument i PING PONG.
  • Information: Här visas meddelanden från PING PONGs startsideselement Information.
  • Aktiviteter: Här listas dina aktiviteter/kurser och du kan se varje aktivitets Dokument, Anslagstavla och Medlemmar.
  • Sök användare: Här kan du söka bland organisationens användare och lägga till personer till din kontaktlista eller skicka PIM till dem.

Laddas ner via AppStore eller GooglePlay.

Upphovsrätt

Rätten att kopiera upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrättslagen.

För att underlätta lärarnas yrkesutövning och studenternas undervisning finns ett Högskoleavtal som ger lärare och studenter rätt att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, analogt och digitalt. Syftet med kopieringen får dock inte vara att ersätta obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.

Kopieringsguiden hittar du på följande webbplats: Bonus Copyright Access.

Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Den (lärare och studenter) som lagt ut material i PING PONG är den som är ytterst ansvarig för materialet och att det är acceptabelt. Exempel på material som avses här kan vara inlägg på diskussionsforum, dokument, bilder, chatt, fildelning. Vidare är sådant material att betrakta som allmänna handlingar och kan lämnas ut om någon begär det och det inte av någon anledning finns någon sekretessregel som hindrar. Kursansvarig lärare har enligt Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor ansvar för att bevaka och vid behov ta bort material som anses oförenligt med upphovsrätt eller om det innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring. Kursansvarig lärare skall hålla en sådan uppsikt som skäligen kan krävas, vilket kan anses vara kontroll minst en gång i veckan. Därutöver har personal vi Högskolan i Borås rätt att ta bort sådana inlägg som strider mot Regler för nyttjande av Högskolan i Borås datanätverk.

Personuppgifter

För att lägga ut uppgifter som är personuppgifter t.ex. tentamensresultat som kan kopplas till person krävs samtycke från varje student. Det är inte, i PING PONG, tillåtet att utan samtycke lägga ut listor med hela personnummer eller med så stora delar av personnumret att någon annan än personen själv kan identifiera vederbörande.

Processbeskrivning

I PDF-dokumentet "Årshjul PING PONG 2021-2022" finns en beskrivning över hur supporten jobbar under ett år i PING PONG.