Meddelarfrihet

Den som lämnar uppgifter enligt meddelarfriheten har ett skydd mot att arbetsgivaren ingriper eller vidtar några repressalier gentemot uppgiftslämnaren – så kallat meddelarskydd. Den som lämnar uppgifter till media enligt meddelarfriheten har även rätt att vara anonym i det fall denne så önskar. Det är som huvudregel förbjudet för en myndighet att efterforska vem som, med stöd av meddelarfrihet, har lämnat uppgift till media. Myndigheten får inte heller utsätta meddelaren för repressalier i det fall meddelandet av andra skäl är känd.