Avsluta anställning

För mer information om rutiner som bör följas i samband med att en person avslutar sin anställning vid högskolan, se sidan Avslutsrutin.

Bestämmelser om uppsägning finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (extern länk) (LAS), Villkorsavtal/-T och Trygghetsavtalet.

Om du ska säga upp dig registrerar du din uppsägning i Primula under menyvalet Egen uppsägning.