Delpension

Det tidigare centrala avtalet som rör omställning har upphört. Därför har högskolan tecknat ett nytt lokalt kollektivavtal för omställning vilket innebär att de tidigare riktlinjerna upphörde per den 31 december 2015.

Det centrala avtalet som rör delpension har dock inte upphört. Möjligheten till att söka delpension kvarstår. Detta görs i samråd med chef.

Högskolans avtal om lokala omställningsmedel (pdf)

Tillämpning av högskolans lokala avtal om omställningsmedel (pdf)