Genomförande

Information om regelbunden undersökning av arbetsförhållanden Information om undersökning och riskbedömning när något hänt, så att det inte händer igen Information om undersökning och riskbedömning inför förändringar Steg ett i processen för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp, det vill säga undersökning av arbetsförhållanden. Läs mer här. Steg två är riskbedömning, rutinerna finns här Steg tre innebär att åtgärda direkt, om det inte går gör en handlingsplan. Läs mer här. Steg fyra, sista steget, innebär att följa upp åtgärder och även arbetsmiljöarbetet i stort, samt att rapportera. Läs mer här. Vad säger lagen om undersökning och riskbedömning? Utgångspunkter Rutiner Blankettarkiv Student För den mittersta delen i SAMpyramiden, kallad Genomförande, aktiv. Den är indelad i klickbara delar som leder vidare till fördjupad information. För muspekaren över de klickbara delarna eller tabba dig stegvis fram så ses rubrikerna på de klickbara delarna. Orientera dig vidare till önskat avsnitt den vägen och däefter på samma sätt där det finns underliggande bilder. Du kan även komma till de två andra huvuddelarna av SAMpyramiden via klickbara delar i bilden.