Inför förändringar

När en förändring av verksamheten planeras skall det göras en riskbedömning. Den skall göras både när ny verksamhet planeras eller när det planeras förändringar i pågående verksamhet. Förändringen kan bestå i organisationsförändringar, lokalförändringar, inköp av ny teknik, maskiner eller kemiska produkter.

Syftet med riskbedömningen är att bedöma om förändringarna kan medföra risker för olyckor och ohälsa för de som berörs av förändringen.

Riskbedömningen skall göras i samverkan med medarbetarna och skyddsombudet och dokumenteras. Det som inte kan åtgärdas direkt skall föras in i arbetsplatsens handlingsplan.

Läs mer i avsnittet Förändringar och inköp