Alkohol, tobak och droger

Lagar och föreskrifter i korthet Alkohol- och drogpolicy Beakta tidiga signaler Att tänka på inför samtal mellan chef och medarbetare HBs förhållningssätt kring tobaksrökning Klicka på boxarna i flödesbilden för att komma till fördjupad information