Lagar och föreskrifter i korthet

Alkohollagen i korthet

Alkohollagen (2010:1622) gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit.

Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, starköl och öl.

Tobakslagen i korthet

Tobakslagens (1993:581) centrala utgångspunkt är att ingen ofrivilligt skall utsättas för tobaksrök. Detta berör i regel alla arbetsplatser. På arbetsplatserna är tobaksrökning förbjuden i gemensamma och allmänna utrymmen. Tobaksrökning kan begränsas eller förbjudas också i andra utrymmen på arbetsplatsen. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagarna inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i de utrymmen på arbetsplatsen där tobaksrökning är förbjuden.

Tobaksrökning kan under inga omständigheter tillåtas i följande utrymmen: kontorslandskap, arbetsplatsmatsalar och kafferum, trappuppgångar och hissar, konferensrum, bibliotek, tvätt och omklädningsrum samt WC-utrymmen.

Det är möjligt att ordna ett skilt utrymme för tobaksrökning på arbetsplatsen. Tobaksrök får inte sprida sig från rökutrymmet till utrymmen där rökning inte är tillåten.

Alkohollagen (2010:1622)
Tobakslagen (1993:581)