HBs förhållningssätt kring rökning

  • Rökning är förbjuden i Högskolan i Borås lokaler och restaurangen.
  • Rökning är förbjuden vid högskolans entréer, och ska ske minst 10 meter från entrédörrarna. 
  • Rökning är tillåten på högskolans innergårdar, men ska ske minst 10 meter från entrédörrarna.