Arbetsmiljöaspekter vid anställning

Arbetsmiljölagen gäller när ett anställningsförhållande råder. Därför står det inte något i lagen som reglerar själva rekryteringen och anställningsförfarandet. Det som i allmänna ordalag uttrycks är att: ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” Det betyder att arbetsgivaren i sin rekryteringsprocess bör ta hänsyn till att människor är olika och att det heller inte får finnas diskriminerande inslag i samband med rekryteringen. Läs mer i avsnittet om Diskriminering.

I övrigt bör följande frågor beaktas:

  • Har arbetstagaren rätt kompetens och säkerhetsmedvetande i förhållande till arbetsuppgifterna och riskerna i arbetet?
  • Vilket behov av introduktion krävs?
  • Finns det krav på medicinska kontroller innan anställningsbeslutet?
  • Vad skall beaktas vid anställning av minderåriga?