HBs introduktionsrutiner

Här har du möjlighet att vidga dina vyer, skapa nya kontakter och bidra till att utveckla ett redan framstående lärosäte. Oavsett organisatorisk tillhörighet så ska du känna att du har möjlighet att påverka och bidra till hela högskolans utveckling. Vi arbetar för att vara en nära högskola, oavsett om det gäller mellan studenter och lärare, kollegor emellan eller mellan ledning och medarbetare. Tillsammans kan vi utmana och utveckla det vi gör och därigenom nå resultat.

Alla chefer tar hand om de nya medarbetarna på respektive avdelning och koordinerar introduktionen.

Varmt välkommen till oss!

Checklista introduktion finns i blankettarkivet