Beakta tidiga signaler

Den närmaste chefen ska uppmärksamma och reagera på tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna. I vardagsdialogen och vid medarbetarsamtal kan chefens iakttagelser beröras.

Uppmärksamhet i vardagen

Det är den närmaste chefens uppgift att ha uppmärksamhet i vardagen och det innebär att ha en fortlöpande kontakt och dialog med medarbetarna. Alla har upp- och nedgångar i livet och det behöver inte betyda att det är några direkta problem. I den dagliga kontakten kan chefen ändå uppmärksamma detta och tala med medarbetaren om arbetet och arbetssituationen.

Beakta tidiga signaler

Om det däremot pågår en längre tid kan det ses som tidiga signaler på att något inte står rätt till. Tidiga signaler kan yttra sig på olika sätt. Några exempel är:

  • försämrad eller ojämn arbetsprestation
  • ojämnt humör
  • missnöje
  • ointresse
  • isolering
  • trötthet
  • glömska
  • koncentrationssvårigheter
  • medicinska besvär
  • upprepad korttidsfrånvaro

Om ovan nämnda signaler upprepas ofta bör de tas på allvar och leda till ett mer formellt samtal med medarbetaren. Vid osäkerhet är det lämpligt att rådgöra med HR.