Försäkringskassans rehabiliteringsuppgift

Det är Försäkringskassans uppgift att se till att rehabiliteringsinsatser påbörjas så snart det av medicinska och andra skäl är möjligt. Försäkringskassan har ett ansvar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete. Det kan vara åtgärder av medicinsk, social eller arbetslivsinriktat slag. Arbetsgivaren kommer då att bli kontaktad av Försäkringskassan för att tillsammans med den anställde lämna information som Försäkringskassan behöver för att bedöma rätten till ersättning och utreda behovet av rehabilitering.

Försäkringskassan följer en rehabiliteringskedja för att bedöma rätten till sjukpenning. I denna modell finns tidsgränser när olika steg i rehabiliteringsprocessen skall vara genomgångna. 

Vid längre sjukskrivning ska Försäkringskassan ta initiativet till en planering för den anställdes återgång i arbete. De åtgärder som ska genomföras sammanfattas i en plan för återgång i arbete eller som en rehabiliteringsplan. Planen kan till exempel skrivas i samband med ett avstämningsmöte där den anställde, arbetsgivaren, behandlande läkaren och Försäkringskassan träffas. Det är försäkringskassan som beslutar om planen.

Som arbetsgivare/chef kan du alltid kontakta Försäkringskassan om frågor som rör den anställdes återgång i arbete.

Försäkringskassans hemsida