Samtal mellan chefen och medarbetaren

Syftet med samtalet är att ta reda på om det finns behov av arbetsanpassning och/eller rehabilitering. Medarbetaren ska erbjudas att ha en facklig representant eller annan person med vid samtalet.

Samtalet kan leda till att en diskussion om förändring i arbetet eller behov av rehabilitering behöver utredas. Om medarbetaren är sjukskriven ska samtalet förutom ovanstående också handla om vad som kan göras på arbetsplatsen för att underlätta återgång i arbete på hel- eller deltid.

Samtalet ska dokumenteras!

Dokumentera

Försäkringskassans rehabiliteringsuppgift