Sjukdom

Sjukanmälan

Läs på HR-Löns supportsida.

Sjuklön

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön och fr o m den 15 dagen betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Det är viktigt att aktuell inkomst är anmäld till Försäkringskassan så att rätt sjukpenning betalas ut. Högskolan betalar ut sjuklön med:

  • Helt avdrag dag 1 (karensdag)
  • 80 procent i sjuklön dag 2 t.o.m. dag 14
  • 10 procent i sjuklön dag 15 t.o.m. dag 364

Sjukpenningen från Försäkringskassan är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Se mer information från Försäkringskassan (extern länk).

Nedan finner du process för din sjukanmälan.
Sjukanmälanprocess (pdf)