Arbetsmiljöaspekter vid distansarbete

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön oavsett var arbetstagaren arbetar. Det spelar alltså ingen roll om arbetet utförs i arbetsgivarens lokaler, utomhus, hemma hos arbetstagaren eller på annan plats. Däremot kan tillämpningen av arbetsmiljökraven variera. En av de omständigheter som kan inverka är var arbetet utförs. Andra faktorer är hur länge arbetet pågår på varje enskild plats, hur ofta det utförs där, vilka rimliga möjligheter som finns att ändra på arbetsförhållandena och hur fritt arbetstagaren själv kan organisera sitt arbete.

När det handlar om att utforma en enskild arbetsplats får arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud samverka på vanligt sätt. Tillämpningen av arbetsmiljökraven beror på omständigheterna i det enskilda fallet utifrån vilka risker som kan finnas. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren, men den som distansarbetar är skyldig att följa gällande föreskrifter. Innan distansarbete påbörjas är det viktigt att arbetsgivare och arbetstagare diskuterar igenom och kommer överens om tänkbara aspekter.

Distansarbete är ofta ensamarbete. För den som arbetar ensam är det särskilt viktigt att kommunikationssystem och teknisk utrustning fungerar bra. Arbetsgivaren ansvarar för att distansarbetsplatsen ställs i ordning till bra standard.

Arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsen för bildskärmsarbete bör placeras så att dagsljuset kommer in från sidan. Då minskar risken för bländning och reflexer från infallande ljus. Störande dagsljus ska kunna skärmas av, t ex med persienner.

Rummet bör vara så stort att det går att placera bord, stol och annan utrustning på ett ändamålsenligt sätt. Arbetsbordet ska vara tillräckligt stort så att bildskärm, tangentbord och styrdon kan placeras rakt framför kroppen. 

Lämpligt avstånd till en normalstor bildskärm är en armlängd ifrån kroppen. Placera skärmen direkt på arbetsbordet så att blicken är lätt nedåtriktad. Tangentbordet bör vara placerat en bit in på bordet, så att underarmar och handleder kan få stöd från bordet. Mus eller annat styrdon bör placeras så att det går att arbeta nära kroppen med stöd för underarmar på bordet eller arbetsstolens armstöd. Arbetsstolen ska vara lätt att ställa in med avseende på sitthöjd, ryggstöd och armstöd. God allmänbelysning behövs och platsbelysningen bör vara flimmerfri, riktad och jordad.