Checklista för överenskommelse om distansarbete

Innan distansarbete påbörjas bör en skriftlig överenskommelse mellan företaget och medarbetaren göras. Den kan innehålla följande punkter:

 • Arbetsmiljö
  Här bör det framgå hur uppföljning av arbetsmiljön skall ske, hur medarbetaren skall hålla daglig kontakt med arbetsledningen och på vilket sätt företaget kan få tillträde till distansarbetsplatsen för att ha möjlighet att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar.
 • Företagssekretess
  Här bör det framgå på vilket sätt företagssekretessen skall hanteras så att inte känslig företagsinformation kan komma i orätta händer.
 • Närvaro på huvudarbetsplatsen
  Här bör det framgå hur ofta medarbetaren skall vara på huvudarbetsplatsen, hur sociala kontakter med chef och arbetskamrater skall upprätthållas, vilka möten och andra gemensamma aktiviteter som är obligatoriska och vilken tillgång medarbetaren skall ha till en personlig arbetsplats på huvudarbetsplatsen.
 • Uppföljning
  Här bör det framgå hur arbetet skall följas både vad beträffar resultat och hur medarbetaren skall hållas informerad om vad som händer inom företaget och hur det som rör personalpolitiken skall tillämpas vid arbete på distans.
 • Behov av stöd
  Här bör det framgå vilket behov av stöd medarbetaren har. Det kan t ex röra sig om stöd i form av arbetsledning, möjligheter att få hjälp med administrativt stöd samt tekniskt stöd för den teknik som används vid distansarbete.
 • Utvärdering av distansarbetet
  Här bör framgå hur distansarbetsöverenskommelsen skall utvärderas. Den kan dels utvärderas i de vardagliga kontakterna men bör också utvärderas minst en gång om året i samband med företagets allmänna uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Överenskommelsen undertecknas av närmaste chef och medarbetaren samt i förekommande fall av skyddsombudet eller annat fackligt ombud.