Policy vid distansarbete

Med distansarbete avses ordinarie arbete som, med hjälp av modern informationsteknik, varaktigt utföres från arbetsplats geografiskt skild från huvudarbetsplatsen, men med organisatorisk eller funktionell samhörighet med huvudarbetsplatsen.

Med distansarbete avses inte tillfälligt hemarbete, det vill säga att medarbetaren arbetar vid annan arbetsplats än huvudarbetsplatsen (tar med sig arbete hem), någon timme eller dag för att t ex kunna arbeta ostört med planerings- eller budgetarbete.

 

Högskolan har ingen formulerad policy eller rutin vid distansarbete ännu. Arbete pågår med framtagning av dessa. Hör gärna av dig till någon av oss på HR för närmare information.