Råd vid arbetsplatsens utformning

Omorganisationer och förändringar av arbetsuppgifter ställer krav på att utrustningen ska kunna användas på flera sätt och av flera personer. Genom att möbler och belysning medger en hög variationsmöjlighet för den anställde kan man undvika långvarigt sittande och ensidiga arbetsrörelser.

Arbetsbord

Hela bordsytor är att föredra eftersom de medger en flexibel placering av arbetsutrustningen. Skrivbordsytan ska vara så stor att bildskärm, tangentbord och styrdon kan placeras rakt framför kroppen. Är arbetet till stor del stillasittande så bör alltid ett flexibelt höj- och sänkbart bord väljas.

Tangentbord och styrdon

Tangentbordet bör vara placerat en bit in så att underarmar och handleder kan få stöd från bordet för att avlasta skuldermuskulaturen. Det finns s k ergonomiska tangentbord som är svängda och uppbyggda för att bättre avlasta händerna. Vid frekvent arbete med sifferdelen på tangentbordet finns det tangentbord där bokstavsdel och sifferdel kan delas. Trådlösa tangentbord ökar också möjligheten till flexibilitet.

Mus eller annat styrdon bör placeras så att det går att arbeta nära kroppen med stöd  för underarmar. Det finns ergonomiska styrdon i olika storlekar som ger en bättre anpassning till individuella behov och även alternativa styrdon som t ex  mousetrapper. Risken för ”musarm” kan minimeras genom att använda kortkommandon, växla hand och variera arbetsställningar.

Arbetsstolar

Arbetsstolen bör tillåta ett aktivt sittande och ge möjlighet till variation i sittställning och rörelse. Det är naturligt att vi rör oss efter en stund i sittande ställning för att finna en ny ställning som är bekväm. Arbetsstolen ska ge god stabilitet och stöd och samtidigt ge möjlighet att enkelt variera sitthöjd, armstöd, ryggstödets och sitsens lutning. För att avlasta axlar, nacke och rygg ska arbetsställningen anpassas så att det finns stöd för underarmar mot arbetsbordet eller stolens armstöd.

Belysning

Allmänbelysning kan vara både indirekt och direkt. En del av ljuset reflekteras upp i taket och ned på arbetsytan, en del riktas direkt. Välj armatur och placera den så att den ger minimal risk för besvärande reflexer. Platsbelysningen ska vara ett komplement till allmänbelysningen. Den bör ge en asymmetrisk ljusfördelning för att minimera bländning och den ska placeras på vänster sida om användaren är högerhänt och vice versa. För att minska risken för flimmer från belysningen bör högfrekventa lysrör användas.

Arbetsställningen styrs av vår syn. Om vi ser dåligt, rättar vi in kroppen automatiskt för att kompensera detta. Blicken ska vara lätt nedåtriktad.  Lämpligt avstånd till bildskärmen är en armlängd, ca 50-70 cm för en normalstor skärm. Bildskärmen ska vara placerad så att störande reflexer och direktbländning från fönster kan undvikas.

Bärbar dator

Möjligheten att anpassa arbetsställning och arbetssätt är begränsad på en bärbar dator eftersom tangentbord och bildskärm sitter ihop. En bärbar dator lämpar sig bäst för korta och tillfälliga arbeten. Vid längre arbete vid bärbar dator är det en fördel att koppla in ett separat tangentbord.

Etiska regler i kontorslandskap

Med hjälp av etiska regler kan storkontorets nackdelar minimeras och dess fördelar komma till sin rätt i form av tillgänglighet, kommunikation, social samvaro, överblick och kreativitet. Ett trivsamt och effektivt arbetsklimat underlättas om det finns regler för:

  • Telefonanvändning. Ex diskret ringsignal, dämpa rösten, svara snabbt…
  • Samtal/spontana möten. Ex speciella mötesplatser, inte prata ”över” kollega…
  • Säkerhet. Ex hålla nödutgångar och transportvägar fria, logga ur dataprogram när jag lämnar arbetsplatsen…

Rådgör med företagshälsovården

Företagshälsovården kan ge råd och stöd vid utformning och bedömning av kontors- och dataarbetsplatser.