Bildskärmsarbete för gravida och ammande arbetstagare

Enligt föreskriften "Gravida och ammande arbetstagare" (AFS 2007:5) har ett mycket omfattande forskningsarbete bedrivits under de senaste decennierna. Det har inte gått att visa något samband mellan bildskärmsarbete och graviditetsstörningar. Belastningsergonomisk anpassning kan dock behövas allteftersom kroppen förändras under graviditeten.

I väntan på nya forskningsresultat om elektriska och magnetiska fälts eventuella skadliga inverkan behövs en ökad beredskap för att kunna hjälpa och stödja de personer som har besvär eller känner oro. Arbetsgivaren kan med hjälp av exempelvis företagshälsovården göra en utredning om eventuella åtgärder för att hjälpa berörd person.

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:05)