Försäkringar vid arbetsskada

Kompletterande försäkringar vid arbetsskada (TFA, PSA) ingår i kollektivavtalen inom samtliga avtalsområden på den svenska arbetsmarknaden.

Från försäkringarna kan ersättning lämnas under arbetsskadans akuta sjukdomstid, vid bestående invaliditet och vid dödsfall.

För att få ersättning skall den skadade själv anmäla skadan till personalavdelningen. Den skadade kan få hjälp från personalavdelningen angående de regler som gäller för ersättning.

Försäkringarna administreras av AFA Försäkring.