Brandskyddsutbildning för anställda

Högskolan i Borås genomför löpande. brandskyddsutbildning. Brandskyddsutbildningen är obligatorisk för samtliga anställda vid högskolan. Bakgrunden är att verka för att anställda ska få tillräckliga kunskaper för att agera vid eventuell utrymning, bränder och olyckor.

Syftet med utbildningen är att

  • skapa en trygg och säker arbetsplats,
  • att lagar, föreskrifter, policys och rekommendationer som rör brand- och utrymningssäkerhet efterlevs
  • skapa ett strukturerat och organiserat brandskydd
  • tydliggöra betydelsen av byggnadsteknisks brandskydd
  • skapa underlag för intern brandskyddskontroll, redovisning samt tillsynsbesök

Målet med utbildningen är att de anställda ska ha en god kunskapsnivå, beredskap och medvetenhet samt att skapa trygghet och god handlingsförmåga i samband med eventuella händelser.

Utbildningen ges till olika kategorier anställda:

  1. Anställda – Kategori 2 (utbildningsplan)
  2. Anställda i ledningsställning samt med brandskyddsfunktion – Kategori 3 (utbildningsplan)
  3. Anställda i laboratoriemiljö – Kategori 4 (utbildningsplan)

Utbildningsplanerna är anpassad efter de olika personalkategorierna.

Anmälan till kurstillfälle

Anmälan till kurstillfälle görs i Primula (Välj i menyn "Kurser" i Primula).

Läs mer

Styrdokument: Brandskyddsutbildning för personal och studenter vid Högskolan i Borås, Dnr 421-17.

Kontaktperson:

Henrik Werner, fastighetssamordnare, Högskolan i Borås
E-post: henrik.werner@hb.se; 0701-848917