Brandskyddsutbildning för anställda – Kategori 2

Brandskyddsutbildningen riktar sig till samtliga anställda och är obligatorisk.

Innehåll

  • Roll och skyldighet som anställd
  • Vad är systematiskt brandskydd (SBA)
  • Genomgång av brand- och utrymningsorganisation
  • Översiktlig information om regelverk och interna rutiner
  • Brandförlopp och vad händer vid larm
  • Information om brand- och byggnadstekniska funktioner t.ex. utrymningsplan med utrymningsvägar, återsamlingsplats, släckredskap, utrymningslarm, hissar m.m.

Tidsåtgång: 2 timmar teori och 1 timme praktisk övning
Antal deltagare per utbildningstillfälle: 20
Klädsel: Oömma kläder

Anmälan

Anmäl dig till kurs i Primula.

Kontaktperson

Henrik Werner, fastighetssamordnare, Högskolan i Borås
E-post: henrik.werner@hb.se; 0701-848917