Brandskyddsutbildning för anställda i laboratoriemiljö – Kategori 4

Tidsåtgång: 1 timme teori + 30 minuter praktik

Innehåll

  • Genomgång av särskilda riskkällor i laboratoriemiljö (exempelvis gasflaskor, kemikalier, elektriska apparater)
  • Riskanalys och skyddsvärda objekt i laboratoriemiljö
  • Fördjupning av brandförlopp och vad som händer vid larm i laboratoriemiljö
  • Praktisk utbildning i interna brandskyddskontroller (IBK) i laboratoriemiljö

Anmälan

Kontakta Henrik Werner för mer information om kurstillfälle.

Kontaktperson

Henrik Werner, fastighetssamordnare, Högskolan i Borås
E-post: henrik.werner@hb.se; 0701-848917