Brandskyddsutbildning för anställda i ledningsställning samt med brandskyddsfunktion – Kategori 3

Tidsåtgång: 2 timmar teori och två timmars praktiska övningar.

Innehåll

 • Rollen som chef/ledare
 • Vad är systematiskt brandskydd (SBA)
 • Nyttjanderättsinnehavares/fastighetsinnehavares ansvar
 • Genomgång av brand- och utrymningsorganisation
 • Regler och interna dokument inklusive rutin vid introduktion av nyanställda
 • Brandförlopp och vad som händer vid larm
 • Brand- och byggtekniska funktioner t.ex. utrymningsplan, utrymningsvägar, återsamlingsplats, släckredskap, utrymningslarm, hissar m.m.
 • Genomgång av särskilda riskkällor
 • Information om högskolans rutiner för krishantering
 • Genomgång av arbetsmaterial för SBA, t.ex. dokumentation, rapportering, riskanalys och skyddsvärda objekt
 • Restvärdesanalys
 • Skadehantering
 • Incident- och tillbudsrapportering
 • Handledning och checklista för interna brandskyddskontroller (IBK)
 • Praktisk utbildning i interna brandskyddskontroller (IBK)
 • Praktiska övningar för att släcka brand med olika typer av släckningsredskap

Antal deltagare per tillfälle: 20

Klädsel: Oömma kläder

Anmälan

Anmälan till kurstillfälle görs i Primula.

Kontaktperson:

Henrik Werner, fastighetssamordnare, Högskolan i Borås
E-post: henrik.werner@hb.se; 0701-848917