Brandskydd i byggnaderna

Byggnaderna

Brandceller

Högskolans byggnader är uppdelade i brandceller. Syftet med en brandcell är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser. Dörrar i brandcellgräns är markerade. Dessa dörrar får inte ställas upp annat än på magnet. Om dörrarna står uppställda på annat sätt ökar dels risken för att en eventuell brand sprids och hindrar dessutom framkomligheten vid utrymning, dels rubbar det ventilationssystemet.

Utrymningslarm

Våra byggnader är försedda med automatiskt utrymningslarm som är kopplat till Räddningstjänsten. Utrymningslarmet hörs endast i berörda lokaler. I högskolans lokaler har vi olika typer av utrymningslarm;
Talande utrymningslarm fins på följande ställen:

 • Biblioteksbyggnaden
 • Sparbankssalen (M202) och M204
 • Röda och gröna matsalen i Balder
 • Publika lokaler på Textile Fashion Center så som restaurangen, arenan, Vestindien och gula zonen (gemensamma kommunikationsytor)

I övrigt är utrymningslarmet i form av en larmklocka.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner finns uppsatta i anslutning till samtliga trapphus. De visar närmaste utrymningsväg, vart brandsläckningsredskapen är placerade samt återsamlingsplats. Informationen är både på svenska och engelska. Samtliga medarbetare och studenter uppmanas till att studera utrymningsplanerna då man befinner sig i okända lokaler.

Utrymningsvägar

Vägledande markeringar är placerade vid utrymningsvägarna. Utrymningsvägar och vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder. En utrymningsväg får aldrig blockeras, inte ens för en kort stund.

Brandsläckningsredskap

Brandsläckningsredskap, så som brandposter och brandsläckare, finns utplacerade i lokalerna. Akademierna/verksamhetsstöd ombesörjer dock själva inköp av brandfiltar till pentryn om så önskas. För hantering av brandsläckningsredskap rekommenderas brandskyddsutbildning, se särskilt utbildningsplan.

Återsamlingsplats

Högskolan har följande återsamlingsplatser:

 • Balder: Vid den "late studenten" på akademiplatsen utanför Sandgärdet
 • Sandgärdet: På parkeringen bakom Sandgärdet.
 • Textile Fashion Center, Textilhögskolan: På parkeringen bakom Navet, över bron på andra sidan viskan.

Vad händer när utrymningslarmet går?

När utrymningslarmet går händer följande i våra byggnader:

 • Larmet går automatiskt till Räddningstjänsten.
 • Samtliga hissar går automatiskt ner till plan 2 (entréplan) och stannar där med öppna dörrar.
 • Dörrar i brandcellsgräns, som står uppställda med magnet, stängs.
 • Larmet går endast i de lokaler som ska utrymmas. Sprider sig röken/elden sätts automatiskt fler larm igång.
 • Räddningstjänsten bedömer om fler lokaler behöver utrymmas. Då startar de larmet i de aktuella lokalerna.
 • Endast Räddningstjänsten får stänga av larmet.