Arbetsmiljöaspekter vid inköp av utrustning

Vid inköp av all form av utrustning skall arbetsmiljöaspekter beaktas. Utrustningen skall vara så beskaffad att den i sig inte utgör en risk för ohälsa eller olycksfall. EU:s olika direktiv för arbetstagarens hälsa och säkerhet gäller för tillverkare och importörer av maskiner och produkter. Vid inköp skall en kontroll göras om det finns arbetsmiljöföreskrifter som bör beaktas. Viktigt är också att du som gör inköpet tar del av högskolans inköpspolicy.

De arbetsmiljöföreskrifter som är aktuella vid inköp av utrustning är:

2006:04 Användning av arbetsutrustning
Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)
Belastningergonomi (AFS 2012:2)
Buller (AFS 2005:16)
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3)
Maskiner (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10)

I föreskrifterna finns råd, anvisningar och arbetsmiljökrav som skall utgöra en vägledning om vad som bör beaktas i samband med inköp. Vid inköp skall samarbete med skyddsombud ske och det är lämpligt att rådgöra med företagshälsovård vid bedömning av arbetsmiljökraven.

Föreskrifter listade i nummerordning finns på Arbetsmiljöverketshemsida