Rutiner för riskbedömning vid förändringar

När en ändring av verksamheten planeras skall det göras en riskbedömning. Den skall göras både när ny verksamhet planeras eller när det planeras ändringar i pågående verksamhet. Ändringen kan bestå i organisationsförändringar, lokalförändringar, inköp av ny teknik, maskiner eller kemiska produkter.

Syftet med riskbedömningen är att bedöma om ändringarna kan medföra risker för olyckor och ohälsa för de som berörs av ändringen.

Riskbedömningen skall göras i samverkan med medarbetarna och skyddsombudet och dokumenteras. Det som inte kan åtgärdas direkt skall föras in i arbetsplatsens handlingsplan.

Läs mer om Riskbedömning i huvudavsnittet GENOMFÖRANDE i Arbetsmiljöguiden.