Företeckning över vilka som kan ge första hjälpen

Namn Akademi/enhet Direktnummer Mobilnummer
Jan Buse A3 033-435 4075  
Carina Walden VS 033-435 4059  
Sara Hellberg VS    
Anna-Lena Jingnäs VS 033-435 4264
0738-145126
Lovisa Ekwall VS 033-435 4073 0709-634855
Cecilia Hallgren VS 033- 435 4048 0705-343690
Patrik Hedberg A3 033-435 4139 0705-332431
Rickard König A3 033-435 5945 0739-229656
Camilla Lagerquist VS 033-435 4615  
Thomas Södergren VS 033-435 4637 0733-530026
Agneta Welin Mod A3 033-435 4098 0705-116455
Anneli Bentzlin VS 033-435 4164 0702-587655
Lotta Dalheim Englund A2 033-435 4759 0731-513946
Gunnel Larsson VS 033-435 4154  
Monik Nyrén A1 033-435 59 38  0704-057014
Ingela Rydström A2 033-435 4755 0731-527019