Att råka i psykisk kris (informationsmaterial)

Nedan följer en länk till ett informationsmaterial som beskriver det reaktionsförlopp som brukar kallas psykisk kris. Detta reaktionsförlopp är en normalreaktion som utlöses av en traumatisk händelse. Förloppet kan vara olika starkt och det finns individuella reaktionsmönster.

Det är lämpligt att gå igenom denna beskrivning i samband med utbildning och introduktion i rutiner för krishändelser. Beskrivningen kan även delas ut till berörda medarbetare i samband med att det har inträffat en händelse. Den kan också delas ut till övriga på arbetsplatsen och till anhöriga.

Att råka i psykisk kris (pdf)