Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling definieras i föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (PDF) som "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap".

Exempel på kränkande särbehandling är:

  • Hot och skapande av rädsla.
  • Medvetna förolämpningar, hån och ovänligt bemötande (utfrysning, mobbning).
  • Förnedringar, sexuella trakasserier, dåliga skämt, anspelningar, icke önskvärd fysisk beröring.
  • Förtal av individ eller hans familj.
  • Utdelande av "administrativa straffsanktioner" t.ex. omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter eller arbetsrum.

Alla anställda har ett gemensamt ansvar när det gäller att förhindra och uppmärksamma kränkande särbehandling.

I högskolans ”Rutin vid kränkande särbehandling – Medarbetare(pdf)” finner du hur du ska gå tillväga om det skulle hända dig eller någon kollega.

Högskolan Borås värdegrund
Vårt förhållningssätt skall alltid präglas av ett respektfullt bemötande till alla vi möter i vårt arbete – studenter och anställda emellan.