Våra mål för organisatorisk och social arbetsmiljö

Förutom att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, ska det även finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska vara förenliga med arbetsmiljöpolicyn och syfta till att stärka och förbättra den organisatoriska och sociala miljön.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att de är kända.

Arbetsmiljöpolicy