Utgångspunkter

Lagar och föreskrifter Arbetsmiljöpolicy HBs arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning Samarbetsformer Arbetsmiljökompetens Företagshälsovård Blankettarkiv Student Genomförande Rutiner Här är den övre delen i SAMpyramiden, kallad Utgångspunkter, aktiv. Den är indelad i klickbara delar som leder vidare till fördjupad information. För muspekaren över de klickbara delarna eller tabba dig stegvis fram så läses rubrikerna på de klickbara delarna upp. Orientera dig vidare till önskat avsnitt den här vägen och därefter på samma sätt där det finns underliggande bilder. Du kan även komma till de två andra huvuddelarna av SAMpyramiden via klickbara delar i bilden.